Kommunale barnehager

Moss kommune har barnet i fokus! I våre barnehager skal det være både lek og moro, læring og utvikling.

Vi har tilsammen 24 barnehager og to åpne barnehager. Disse utgjør et mangfoldig tilbud og har geografisk spredning over hele kommunen.  
 
 
 

I de kommunale barnehagene i Moss  skal lek, vennskap og relasjoner være fundamentet for alt arbeid!
 
Å få delta i barnehagens sosiale fellesskap, delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping. Barn lærer med hele seg gjennom aktiv deltakelse i sosiale fellesskap. Voksne skaper spennende  leke og læringsmiljøer med rom for barns danning, medvirkning, nysgjerrighet, eksperimentering, utforskning og læring.

Barn og voksne er unike og likeverdige. Alle mennesker har muligheter til å utvikle seg i  samspill med omgivelsene.

I våre barnehager skal alle barn møte voksne som; 

  • er anerkjennende
  • er omsorgsfulle 
  • er selvreflekterte  
  • skaper interessante leke og læringsmiljøer 
  • er lekne, rause og litt «gærne»
  • er nær og tilstedeværende 
  • er engasjerte og nytenkende

Plandager i barnehageåret 2019/2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001