Oppvekst og utdanning

Innbyggere i Moss skal oppleve både oppvekst- og utdanningsløp som skal gi trygghet og kunnskap. På veien skal de møte engasjerte voksne som i tillegg til å veilede, også er engasjerte og trygge i rollen sin.

Kommunalavdeling kultur og oppvekst har driftsansvar for kommunal grunnskole- og voksenopplæring, kommunale barnehager, kulturtilbud og barneverntjenester. Kommunalavdelingen ivaretar også kommunens myndighetsoppgaver på disse tjenesteområdene.

Avdelingens ledelse med stab er lokalisert på rådhuset og ledes av kommunalsjef Thomas Meyer.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944 38 34 76