Moss kommunes budsjett for 2016. Forslag til behandling i bystyret

Skulptur av tre jenter med et stort tre i bakgrunn - Klikk for stort bilde

 

Rådmannen presenterte forslag til kommunens budsjett for 2015 for politikere og presse i formannskapssalen, onsdag 11.11.15. Etter formannskapets møte 30.11.15 ligger budsjettet til gjennomsyn i rådhusets foaje.

Bystyret behandler budsjettet i møte, mandag 14. desember.

For eventuelle spørsmål om budsjettet kan følgende personer kontaktes:

•   Bente Hedum. Rådmann mob. 905 27 907
•   Per Sverre Sandén. Økonomisjef mob. 995 61 220
•   Bjørn Olavesen. Kommunalsjef kultur og oppvekst, mob. 951 74 670
•   Jens Terkelsen. Kommunalsjef plan, miljø og teknisk, mob. 950 84 779
•   Gro Gustavsen Kommunalsjef helse og sosial, mob. 472 01 285
•   Are H. Solvang. Kommunalsjef øk. og org, mob. 908 22 233

Saksprotokoll fra formannskapets behandling av budsjett 2015. (PDF, 180 kB)

Årsbudsjett 2016 - Rådmannens forslag 11.11.15 (PDF, 5 MB)

 

Eventuelle merknader må meldes skriftlig til politisk sekretariat senest torsdag 10.12.15
 
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45