Moss på 17. plass i landet

Endelige tall i rangering av Norges kommuner er kommet og Moss er fortsatt best i Østfold.

To piler krysser hverandre illustrasjon til kommunebarometer - Klikk for stort bilde

De endelige tallene for 2014 ble offentligjort av Statistisk sentralbyrå først i juni og Moss kommune er på 17. plass i rangering av Norges kommuner, best i Østfold og har 4.plass i kommunegruppe 13.

17.plass i 2015 viser en stor framgang for Moss kommune som har klatret hele 191 plasser oppover på kommunebarometeret det siste året.

Rådmann Bente Hedum er veldig fornøyd med plasseringen til Moss kommune i årets kommunebarometer. Hun sier at "Moss kommune er et fantastisk sted å jobbe i. At vi nå kan vise at kommunen leverer effektive tjenester er ekstra gledelig".

Historisk har Moss kommune siden 2010 ligget på plasser rundt 200. og 300. plass. Det er først i 2015 at Moss kommune har gjort et kjempebyks på målingene.

Dette viser også KOSTRA-tall at Moss driver mer efefktivt enn en gjennomsnittskommune på samme størrelse. Kommunebarometeret har også over tid bedret sin relevans og kvalitet i hvilke data som måles. 

Tallene for de viktigste tjenesteområdene for 2015 (2014 i parentes)
• Rangering justert for inntektsnivå: 17 (208)
• Korrigert inntekt: 96 (97)
• Rangering nøkkeltall alene: 53
• Grunnskole: 113 (140)
• Eldreomsorg: 94 (205)
• Barnevern: 120 (198)
• Barnehage 236 (211)
• Økonomi: 189 (314)
• Kostnadsnivå: 29
• Helse 351 (315)
• Sosial 205
• Miljø og ressurser 13
• Kultur 270
• Saksbehandling 209

Moss kommune kommer godt ut på mange områder og ligger særlig godt an innen rangeringen av nøkkeltall alene (1.plass i Østfold), kostnadsnivå (1.plass i Østfold), miljø og ressurser (1.plass i Østfold), grunnskole (2. plass i Østfold) og eldreomsorg (3.plass i Østfold).

Plassering til Moss kommune i kommunebarometeret siste seks år
2010 234
2011 341
2012 267
2013 366
2014 208
2015 17

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2014. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45