Folkemøte om flytting av kraftledningene Kambo - Moss

Høyspenten ved Nøkkeland skole - Klikk for stort bilde

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer folkemøte om flytting av kraftledningene Kambo-Moss på Nøkkeland skole, mandag 12. oktober kl. 19.00.

Hafslund Nett søker om å flytte eksisterende 47kV-ledninger inn mot Moss sentrum og utvide Mosseporten transformatorstasjon. 

Bakgrunnen for søknaden er at Moss kommune ønsker å frigjøre areal til utvikling av eiendommer i Moss, blant annet å bygge svømmehall ved Nøkkeland 1-10 skole. Det er søkt om å bygge kraftledningene fra Kambo transformatorstasjon til østsiden av E6 og videre til Moss transformatorstasjon og Mosseporten transformatorstasjon. Det søkes om å rive to eksisterende kraftledninger fra Kambo langs Osloveien til Tigerplassen.

På møtet vil NVE orientere om den formelle behandlingen av søknaden, mens Hafslund Nett vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet. Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Moss kommune. 


For nærmere opplysninger kontakt NVE v/ Simen Sørlie på tlf. 22 95 91 91.

Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse til Norges vass-drags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller nve@nve.no innen 10.11.2015.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45