Tilskudd til lag og foreninger med kultur- og idrettsaktiviteter 2019

To smågutter leker med en fotball i en av byens mange parker - Klikk for stort bilde Lag og organisasjoner i Moss som har kultur- og idrettsaktiviteter for aldersgruppen 6 - 19 år som hovedformål kan søke om kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd etter vedtatte retningslinjer. Søknadsfristen er 1. april.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene og deres arbeid for barn og ungdom i kommunen. Støtteordningen er tredelt:

  • Driftsstøtte innvilges etter innsendt medlemsliste og er ment å dekke organisasjonenes kostnader til ordinær drift.
  • Aktivitetsstøtte skal stimulere til økt aktivitet i målgruppen (barn og unge), og det kan søkes støtte til lokaler, utstyr, kurs og andre konkrete prosjekter. 
  • særskilt tilskudd for å fremme økt inkludering og deltakelse

Det skal benyttes søknadsskjemaer for søknad om driftsstøtte og aktivitetsstøtte. 

Det oppfordres til å benytte muligheten til å søke midler til tiltak for å bidra til økt deltakelse blant barn og unge som har utfordringer med å oppfylle ordinære medlemsforpliktelser knyttet til medlemskontingenter, treningsavgifter/ deltakeravgifter eller utstyr. Det er ikke eget søknadsskjema knyttet til dette, men det må i søknaden fremkomme hva tilskuddet skal benyttes til og hvordan mål om økt deltakelse tenkes oppnås.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45