Resultater på badevannskvalitet i Mossedistriktet

Tronvik - Klikk for stort bilde Bading i friluft og bassengbad utgjør sjelden noen helserisiko i Norge. Imidlertid kan oppblomstring av blågrønnalger i innsjøer eller manglende hygiene og rensing av bassenger og boblebad føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar.

Vannkvalitet

Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

Oversikt over badevannsprøver i Mossedistriktet

Uke

Resultat Sted Kommune
25 God Sæbyvannet Våler
25 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
25 God Rødsund bru (Vansjø) Våler
28 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
28 God Sjøbadet Moss
28 God Tronvik Moss
28 God Albystranda v/ Fiskehytta Moss
28 God Ørehavna (Solielunden) Moss
28 Akseptabel Søly Moss
28 God Vårli Moss
28 God Rosnes Moss

28

28

28

26

26

26

God

God

God

God

God

Akseptabel

 

Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø)

Kulpe

Refsnesstranda

Nes Camping

Fuglevik, Jeløy

Reierstranda

 

Moss

Moss

Moss

Moss

Moss

Moss

28 God Hvitsten Vestby
28 God Emmerstad Vestby
28 God Krokstrand Vestby
28 God Hulvik Vestby
28 God Kjøvangen Vestby
28 God Sonstrand Vestby
28 Akseptabel Breviksbukta Vestby
28 God Søndre Brevik Vestby
28 God Ihlastranda Rygge
28 God Røed Rygge
28 God  Støtvig Rygge
28 God Vaskeberget (Vansjø) Rygge
28 God Botnebaugen Rygge
28 God Festestranda Rygge
28 God Fristranda Oven Råde
28 God Storesand Oven Råde
28 God Saltholmen Råde
28 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
28 God Borgebunn (Vansjø) Råde

 

Friluftsbad
I badesesongen kan blågrønnalger gi en kraftig opphopning av cytocin (algegift) og gi forgiftninger og hudirritasjoner, spesielt hos barn og dyr som svelger mye vann. Blågrønnalgen microcystis har tidligere hatt oppblomstringer i Vansjø, men har ikke vært et problem for badende siden 2008. Badevannskvaliteten ved rundt 30 badeplasser kontrolleres av kommunene annenhver uke i hele badesesongen. Det er spesielt tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. Informasjon legges ut på kommunenes hjemmesider fortløpende.

Vannkvalitet på blått flagg strendene i Moss finner du her.

Bassengbad
Manglende vedlikehold av basseng og andre badeinnretninger kan gi bakterievekst, og føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar. Vanligst er øye-, øre-, nese-, hals- og hudinfeksjoner. Mage-tarminfeksjoner kan også forekomme. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. setter krav til vannkvaliteten samt driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann. Det er i siste revisjon også lagt inn endringer for håndtering av legionella. Miljørettet helsevern fører tilsyn med bassengbad i distriktet.

Les mer om badevann på Folkehelseinstituttet

Kontakt:
Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45