Nytt kollektivtilbud – viktig for byen, viktig for deg

Buss ved jernbanestasjonen - Klikk for stort bilde Husk åpent møte torsdag 20. september kl. 18-20 på Bylab i Moss! 
Enklere, raskere, oftere. Det er målet til Østfold fylkeskommune når busstilbudet i mosseregionen og hele resten av Østfold skal legges om. Vi ønsker å høre innbyggernes innspill før endelig bussrutenett for mosseregionen skal vedtas i fylkestinget. 

Viktig for byen, viktig for deg
Et godt kollektivtilbud er viktig for byen  – det er viktig for vi skal kunne velge å ta bussen, viktig for et godt bymiljø og for klima, og at Moss er en attraktiv by for innbyggere, næringslivet, gründere og tilflyttere. Østfoldingene ønsker seg kortere reisetid, at bussene går oftere, samt billigere reiser. Det framgår av rapporten nedenfor.

Har du kanskje et løsningsforslag, en god idé for hva som både kan få flere til å ta bussen eller gjøre tilbudet enda bedre? Ta gjerne utgangspunkt i konsulentrapporten og spill inn dine forslag. 

Det kan du gjøre enten direkte til Moss kommune på epost: postmottak@moss.kommune.no, eller direkte til Østfold fylkeskommune eller Østfold kollektivtrafikk.

 


Fagfolkenes anbefaling til Østfold fylkeskommune
Som grunnlag for et nytt tilbud er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder. Konsulentfirmaet Urbanet Analyse har brukt disse dataene til å utarbeide forslaget til det nye rutetilbudet. I tillegg har de gjennomført spørreundersøkelser og andre tiltak til medvirkning og innspill til et nytt busstilbud. 

Rapporten ble behandlet Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune og endelig behandling av nytt rutetilbud blir gjort  av Fylkestinget i Østfold, anslagsvis desember 2018. Innbyggere, interessentgrupper og offentlige aktører kan komme med sine innspill allerede nå.  

Rapporten fra Urbanet finner du her: 
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i0eb03c44-2fa7-4779-8123-e0cc1303ad92/utredning-av-kollektivtilbudet-i-ostfold_ua-rapport-101_2018.pdf

Les saken/høringsforslaget som ble behandlet i Samferdselsekomiteen i Østfold fylkeskommune 11. september.
 

Den 29. august er det møte i Miljø- og samferdselseutvalget i Moss kommune. Urbanet Analyse vil presenteres sine funn for utvalget, og møtet er åpent for alle som ønsker å høre presentasjonen. 

 

Åpent 20. september
I løpet av høsten kommer det flere muligheter til å høre fylkeskommunens forslag til bussruter, si din mening og komme med konkrete innspill. Den 20. september kl. 18-20 blir det åpent møte om kollektivutredningen.

 

Gi dine innspill her
Send oss dine innspill enten til postmottak@moss.kommune.no innen 1. oktober. Du kan også gi dine innspill direkte til Østfold fylkeskommune  eller Østfold kollektivtrafikk om du ønsker det. 

Les mer om nytt kollektivtilbud her:
Østfold fylkeskommune: Ny bussruter i Østfold
Østfold kollektivtrafikk: Nytt busstilbud i Østfold

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45