Nå kan du søke om fritak fra eiendomsskatt i 2020.

Klikk for stort bildeFrist for innsendelse av søknad om fritak for hele 2020 er 25. oktober 2019. Les om hvem som kan søke om fritak i artikkelen. 

Med forbehold om Moss bystyres godkjenning kan formannskapet innvilge fritak fra eiendomsskatt for boligeiere med lav husstandsinntekt etter søknad.

 

Hvem kan søke
Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2018), sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 299 574.- (folketrygdens grunnbeløp x 3)
Beboere i borettslag - kan søke direkte uten å gå via borettslagets styre.
Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr. 100 000.-

Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på eiendommer som leies ut.

Ved innlevering av søknaden skal kopi av følgende dokumenter vedlegges:

-             Utskrift av ligningen for 2018 for husstandsmedlemmer over 18 år

-             Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.

Det presiseres at sakene er unntatt offentligheten og alle søknadene behandles konfidensielt.

Vi gjør oppmerksom på at fritaket kun gjelder for kalenderåret 2020. Alle må søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man ønsker å søke om fritak for hele 2020, må søknaden være innlevert innen 25. oktober 2019.

Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele året. Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut kalenderåret.

Søknadsskjema kan også hentes i resepsjonen på Moss rådhus, eller fås tilsendt. De nærmere vilkårene for å få fritak finner du på side to i søknadsskjemaet.

Frist for innsendelse av søknad om fritak for hele 2020 er 25. oktober 2019.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45