Mosseregionen og Moss krisesenter fikk pris for arbeid mot vold i nære relasjoner 2017

Klikk for stort bilde Arne-Petter Lorentzen Mosseregionen og Moss krisesenter er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner og skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Ordfører Hanne Tollerud, styreleder Anne Bramo, leder av krisesenteret Grethe Mørch, og fagansvarlig på krisesenteret Irene Lillejord er til stede i Tromsø for å ta imot prisen.

Med Moss krisesenter som koordinator for arbeidet har Mosseregionen laget en handlingsplan mot vold i nære relasjoner - «Sammen mot vold». Dette er en praktisk plan med 46 tiltak som favner over en lang rekke aktiviteter.

Blant annet er det utarbeidet tiltakskort for voksne og barn, brosjyrer, plakater og en egen nettside for Moss, Rygge, Våler og Råde som har fått navnet utenvold.no. Det arrangeres fagkonferanser, og undervisning om vold har blitt en del av skolens årshjul. Samarbeidsavtaler, hospitering og anonyme drøftelser er også en del av arbeidet som er satt i gang.

Planen er godt forankret i ledelsen i kommunene og Moss krisesenter har fått en tydelig rolle som kompetansesenter med et koordinerende ansvar.

Planen er godt koordinert og involverer alle relevante instanser. Det jobbes bredt innenfor alle relevante sektorer. Vi vil særlig framheve betydningen av at vold og overgrep er inne som en del av undervisningen i skolen.

Arbeidet som gjøres i Mosseregionen framhever krisesentrenes viktige rolle i den helhetlige innsatsen i kommunene. Ikke bare har kommunene en lovfestet plikt til å ha et krisesentertilbud, men krisesentrene har en helt særskilt kompetanse på dette feltet som det er viktig at kommunen tar i bruk i sitt helhetlige arbeid for å forebygge og bekjempe vold og overgrep.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45