Moss med i finalen om å bli Norges mest attraktive by

Klikk for stort bilde Moss er et forbilde for en god og fremtidsrettet utvikling. Det slår juryen for prisen Attraktiv by fast, og som en av tre kommuner er Moss med i finalen om å vinne prisen. 

-  Dette er veldig stas og jeg er utrolig stolt, sier ordfører Hanne Tollerud. – Det er en nominasjon som varmer, og en anerkjennelse av en målrettet innsats for en bærekraftig byutvikling gjennom 15-20 år, legger hun til. – Gratulerer så mye til alle oss i Moss!

Prisen deles ut i av kommunal- og næringsminister Monica Mæland i juni etter at juryen har besøkt de tre finalistene Moss, Bergen og Voss i mai.

Juryens vurdering av Moss

Juryen fremhever at alle de tre finalistene kjennetegnes av å ha gått gjennom store endringer, og er forbilder for en god og fremtidsrettet utvikling.

Om Moss skriver juryen:

Moss er en by i synlig ending. Kommunen har arbeidet iherdig for å få realisert nytt dobbeltspor med stasjon i byen, og arbeidet med bedre trafikkløsninger i sentrum er høyt prioritert.  Byens tradisjonelle treforedlingsindustri preger ikke lenger sentrum, sentrale arealer utvikles og åpner for økt kontakt med fjorden. En aktiv profileringsinnsats og målrettet næringspolitikk synes å ha bidratt til ny vekst. 

Moss var tidlig ute med transformasjon av historiske områder (Møllebyen), hvor bevaring og ny arkitektur har skapt attraktivitet. Kultur er brukt strategisk i byutviklingen, og i kombinasjon med gjenbruk av historisk bebyggelse, virker dette til å ha gitt gode resultater i byens foreløpige omforming. 

Forvandlingen av Moss til attraktiv «fotgjengerby» er et langvarig arbeid, men vellykket satsing på blant annet rehabiliterte byrom, lekeplasser og aktivitetsområder (skøytebane, badestrender m.m.) i sentrum har skapt entusiasme og ny optimisme, både for innbyggere og besøkende.

Litt om prisen Attraktiv by

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Les mer om Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Søknaden fra Moss


I søknaden er følgende vektlagt:

  • Moss har de siste 15-20 årene jobbet målrettet for en bærekraftig byutvikling. Kommunen har tatt viktige strategiske grep i sitt planarbeid og fulgt opp dette gjennom konkrete tiltak. I søknaden fremheves arbeidet med en samordnet areal- og transportplanlegging, sentrumsutvikling, kultur og kulturminnevern, klima og miljø, Smart Moss havn, fjernvarme og grøntstruktur og friluftsliv.
  • Etableringen av Kirketorget med lekepark og kunstfrossen skøytebane i Kirkeparken trekkes fram som konkrete eksempler som har hevet byens attraktivitet og omdømme.

Søknad fra Moss kommune - Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45