Moss kommune er med på å utvikle en sensor som skal hjelpe KOLS-pasienter

Klikk for stort bildeKOLS, illustrasjon pixabay Løsningen skal gi bedre oppfølgning, klare å forutsi forverring, hjelpe med riktig medisinering, bidra til tidligere behandling og færre sykehusinnleggelser. 

Forskere fra USN og Sensovann AS skal lage og teste en prototyp på en brukervennlig sensor og en analyse-app som kan forutsi forverringer hos pasienter med moderat eller alvorlig grad av KOLS. Prosjektet innebærer også forskning og dokumentasjon.

- Vi er kjempeglade for bevilgningen på 4 millioner fra Oslofjordfondet. Nå kan vi starte på et stort og viktig arbeid i samarbeid med kommuner og brukerorganisasjoner, sier prosjektleder professor Tao Dong fra USN.

Universitetet i Sørøst-Norge (Institutt for mikrosystemer) i samarbeid med Sensovann AS skal utvikle løsningen. Moss kommune er formell prosjekteier.


Noen få dråper spytt er nok
Den nye sensoren skal raskt måle spesifikke KOLS biomarkører via spytt, analysere prøven og vise resultatet på stedet (point-of-care). Målinger kan gjennomføres av helsepersonell eller av pasienten selv, på lignende måte som en blodsukkermåler for diabetikere, men uten behov for nåler og blod. Sensoren trenger bare noen dråper spytt for å analysere biomarkørene

Kan forutsi forverring dager i forveien
Dagens analysemetoder er ikke særlig egnet til å forutse forverring av KOLS-tilstand. Nyere forskning viser at spesielle biomarkører i spytt faktisk kan forutsi forverring av en KOLS-tilstand to til tre dager før den inntrer.

Færre innleggelser for pasientene
Bakgrunnen for prosjektet er at pasienter med alvorlig KOLS er kjennetegnet med gjentatte innleggelser på kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud eller sykehus. Hyppige innleggelser er en påkjenning både for pasienten og pårørende, og er kostnads- og tidkrevende for helsetjenestene. Kostnader til behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge er anslått til en til to milliarder kroner årlig.

Sensoren og analyse-appen vil gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt trygghet og bedre livskvalitet for pasientene og redusere antall innleggelser.

FAKTA:
Teamet bak søknaden til Oslofjordfondet er professor Tao Dong, seniorrådgiver Torill Lønningdal ved USN, ph.d. Nuno Pires og ph.d.-ene Haakon Karlsen og Zhaochu Yang i Sensovann AS.

Deltakerkommunene Moss, Rygge, Horten, Skien og Nedre Eiker har høyere antall KOLS-pasienter, høyere KOLS-dødelighet og flere KOLS/astma legemiddelbrukere enn landsgjennomsnittet.

Kommunene ønsker å ta i bruk nye velferdsteknologiske løsninger og metoder for å forbedre og effektivisere oppfølgingen av pasientene.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder professor Tao Dong, mob: 968 22 443
Seniorrådgiver Torill Lønningdal, mob: 414 70 041

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45