Moss kåret til Årets sentrum 2019!

Klikk for stort bilde - Dette er utrolig stas, sier ordfører Hanne Tollerud. - Jeg er rørt og det at vi vinner er resultat av godt samarbeid, og en anerkjennelse av et målrettet arbeid gjennom flere år, sier hun. 

I juryens begrunnelse står blant annet:

Moss beskriver selv at de er i en tidlig fase i arbeidet med å styrke sentrum. Juryen mener at Moss her er kledelig beskjedne. Dette er langsiktig arbeid, og juryen mener de allerede har gjort viktige grep. Tidligere industribygg har fått nytt innhold, og dette gir bysentrum en egenart som er forbilledlig for andre byer og tettsteder som blir stilt overfor store omstillingsutfordringer. Moss har også lagt et solid fundament for videre sentrumsutvikling gjennom sterke overordnede planer med tydelige føringer og ønsket retning for byutviklingen. Dette gir høy grad av forutsigbarhet for videre utvikling samtidig som utviklingspotensialet tydeliggjøres. Planene har ikke minst tatt tak i utfordringene knyttet til å binde de ulike områdene i byen tettere sammen gjennom etablering av gode forbindelseslinjer.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45