Kjenner du noen som fortjener heder og ære?

Ordfører deler ut heder til de som har blitt norgesmestere 2014 på hedersfesten februar 2015. (Anastassia Dyrkorn) - Klikk for stort bilde Moss kommune deler hvert år ut en rekke priser til innbyggere som har gjort en innsats utover det vanlige. For å finne disse menneskene er vi avhengige av forslag og innspill fra dere på hvem dere tenker fortjener litt ekstra heder og ære.

Moss kommune kan hvert år dele ut en kulturpris til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte en aktiv kulturinnsats ut over det vanlige.

Formålet med kulturprisen er blant annet å hedre de som har utmerket seg med en betydelig innsats i byens kulturliv. Kulturprisen skal være en takk og en anerkjennelse fra kommunen til personer og organisasjoner som har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Moss kommune.

Moss kommune kan også dele ut et kulturstipend til utøvende kunstnere bosatt i Moss som på en eller annen måte er knyttet til byen eller forutsettes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Moss.  Kulturstipendets hovedformål er å hjelpe og inspirere utøvende kunstnere bosatt i Moss, samt tjene som stimulans til fortsatt innsats for kulturlivet i Moss.

Kunnskapspris
Moss kommune og Sparebank 1 ønsker å gi en anerkjennelse til en eller flere personer som har utmerket seg i sitt utdanningsløp, enten gjennom videregående opplæring eller ved å ta doktorgrad ved å dele ut en kunnskapspris for 2018.

Kunnskapsprisen skal være en inspirasjon til de som får prisen, men den skal også signalisere hvor viktig det er med kompetanse og kunnskap.  Kunnskapsprisen kan tildeles en eller flere personer bosatt i Moss som i en alder under 40 år som i løpet av 2018 har tatt doktorgrad eller har hatt det beste karaktergjennomsnitt ved Malakoff eller Kirkeparken videregående skoler.

Begrunnede forslag på kandidater eller søknader til alle prisene sendes Moss kommune innen 1. november 2018.

Kommunal oppmerksomhet
Moss kommune ønsker å hedre innbyggere fra Moss som i løpet av 2018 har blitt norges- eller internasjonale mestere innen sin idrett. Aktuelle kandidater melder seg gjennom sin lag/forening med navn, adresse og hva som er vunnet til Moss kommune innen 1. desember 2018.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45