Fra august blir det gratis å reise med buss i Moss og Rygge

Klikk for stort bildeMiljøløftet Moss lanserer gratis buss i Moss og Rygge for å få folk til å prøve ut bussen.

19. august lanseres nytt busstilbud i de to kommunene. Fra da og frem til 17. november vil det være gratis å reise med buss i Moss og Rygge.

– Vi jobber for et nullvekstmål i intern personbiltrafikk og må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer. Vi håper gratis buss kan friste flere til å prøve ut bussen og reise kollektivt. Tilbudet gjelder på alle interne reiser i Moss- og Rygge kommune, og man trenger ikke ha busskort eller billett-app for å benytte seg av tilbudet, sier leder av styringsgruppa for Miljøløftet Moss, Siv Jacobsen.

Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom flere aktører, blant annet Østfold fylkeskommune og Moss- og Rygge kommune. Partene jobber for å gjøre Moss til en mer konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig by.

- Det nye busstilbudet fra 19. august kommer særlig arbeids- og skolereisende til gode, sier direktør i Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen. Vi har valgt å prioritere lengre rushperiode på hverdager fremfor økt frekvens. En slik utvidelse gjør at busstilbudet vil være et bedre alternativ for flere pendlere, blant annet til Oslo.- Vi håper at innbyggerne i Moss og Rygge vil benytte gratisbuss-perioden til å teste det nye busstilbudet – og forhåpentligvis reise mer kollektivt på sikt, fortsetter Johnsen og får støtte fra Siv Jacobsen.
– Vi vet at det er vanskelig å legge om reisevaner, men vi håper at dette kan bidra til at flere vil la bilen stå til fordel for buss eller andre miljøvennlige alternativer når gratis-perioden er ferdig, sier Jacobsen.

Fakta om gratis buss

  • Busstilbudet blir gratis fra 19. august til 17. november, og gjelder kun på interne reiser i Moss- og Rygge kommune.
  • Alle får gå på gratis foran hos sjåføren, uten bruk av busskort eller billett-app.
  • Gratis buss gjelder alle bussrutene i og gjennom kommunene, inkludert VY3 (Men, ikke Flybussekspressen)

Fakta om Miljøløftet Moss

  • Miljøløftet Moss er et samarbeidet mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Moss og Rygge kommuner, Jernbanedirektoratet og BaneNOR.
  • Partene jobber i felleskap med å utvikle Moss til en mer konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig by.
  • Miljøløftet Moss har et felles mål om 0-vekst i intern personbiltrafikk, og vi må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer.
  • Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Mosse-regionen blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

For mer informasjon kontakt:

Solfrid Rød Olsen

Markedsrådgiver ved Østfold kollektivtrafikk

69 11 71 30/  91 39 77 41 eller på mail: solols@ostfoldfk.no     

Foto: Ove Tøpfer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45