Fortsetter det tette samarbeidet for Mosseregionen

Underskrivere: Østfold fylkeskommune (Siv H. Jacobsen), Jernbanedirektoratet (Ove Skovdahl), Statens vegvesen Region øst (Turid Stubø Johnsen), BaneNor (Erik Pascal Johansen), Moss kommune (Hanne Tollerud) og Rygge kommune (Inger-Lise Skartlien) - Klikk for stort bildeUnderskrivere: Østfold fylkeskommune (Siv H. Jacobsen), Jernbanedirektoratet (Ove Skovdahl), Statens vegvesen Region øst (Turid Stubø Johnsen), BaneNor (Erik Pascal Johansen), Moss kommune (Hanne Tollerud) og Rygge kommune (Inger-Lise Skartlien) Fredrik Andreas Norland (ØFK) Partene i samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen signerte fredag en ny, revidert og forlenget avtale. Avtalen sikrer fem nye år med samarbeid for at Mosseregionen skal bli bedre å bo, leve, trives og arbeide i.

Den reviderte samarbeidsavtalen ble undertegnet av Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Rygge kommune, Bane Nor, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet under styringsgruppemøtet fredag.

 

 

Samarbeid er avgjørende
– Det ligger i ordet samarbeidsavtale at vi må samle kreftene og dra i samme retning. Denne avtalen understreker kompleksiteten i det vi holder på med: Det er ikke bare snakk om rv. 19 og løsning på denne, men også om jernbane, byutvikling og riggingen av transportutviklingen for Mosseregionen for framtiden. Det krever samarbeid mellom alle involverte, offentlige instanser, sier leder Siv H. Jacobsen på vegne av styringsgruppa.

Avtalen sikrer tett, koordinert og god innsats for å bedre forholdene i i Mosseregionen.
– Vi skal ikke stikke under en stol at det er et komplisert og tidkrevende arbeid. Det er på mange måter en transformasjon av området vi bor, lever og arbeider i. Gjennom de tiltakene vi gjennomfører og utbyggingene vi foretar, er målet at Mosseregionen skal bli et bedre og mer framtidsrettet bo- og arbeidsmarked, og da er samarbeid viktig, framholder styringsgruppa i en fellesuttalelse.

På den lange listen over prosjekter som omfattes av avtalen finner vi:

•             Utbygging av nytt dobbeltspor

•             Planlegging og utredning av ny rv. 19

•             Hensettingsanlegg for tog i Moss, Rygge og Råde

•             Løpende og avbøtende tiltak for rv. 19

•             Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss/ Rygge

•             Kollektivutredning

•             Forenklet byutredning for Mosseregionen

 

Omfattende transformasjon
- Å drive sentrumsutvikling, jernbaneutbygging og veiutbygging samtidig er omfattende, og vil prege regionen i årene som kommer. I den andre enden ser vi en moderne, klimariktig og enda mer attraktiv mosseregion, sier Hanne Tollerud, ordfører i Moss.

Om samarbeidet om areal- og transportutvikling i Mosseregionen
I Mosseregionen samarbeider Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Rygge kommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Østfold om framtidens transportsystem og utvikling av regionen. Gjennom satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Mosseregionen blir en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45