Fagopplæring for voksne innvandrere - en håndbok

Klikk for stort bildeNAV Moss og Moss Voks har i prosjektet Jobbsjansen blitt utfordret av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å dokumentere ulikeopplæringsmodeller som kan føre til formell kompetanse for flyktninger med lav utdanning.

Anna Lovinda Røed Skaar i Jobbsjanseprosjektet i Moss, har derfor samlet gode eksempler fra en rekke kommuner i en eksempelhåndbok.  Håndboken ble lansert 21/3 i år da IMDi arrangerte kommunesamling hvor kvalifisering av flyktninger med lav utdanningsbakgrunn var tema.  Heftet ble godt mottatt og er etterspurt i kommunene, da det viser ulike modeller som kan brukes, og som har stor overføringsverdi mellom kommuner.    

Første del av håndboken viser eksempler på modeller som inkluderer fagbrev. Andre del av håndboken viser ulike modeller for delkompetanse eller forkurs som kombinerer språk- og yrkesopplæring. Tredje del av håndboken er viet formelle muligheter til avkortede utdanningsforløp for dem som har yrkeserfaring, praksis eller noe utdanning fra før.

Arbeidet er støttet av IMDi via tilskudd til jobbsjanseprosjektet.  Eksempelhåndboken kan lastes ned her:

Brukerhåndbok NAV (PDF, 619 kB)

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45