Drikkevannet i Moss er godt og trygt.

Klikk for stort bildeLes mer om hvordan vannet kommer hjem til deg og hvordan vi kan varsle deg dersom noe skulle skje.

Hvordan kommer vannet trygt hjem til deg?

Vannet du får hjemme må gjennom flere ledd.
MOVAR IKS produserer drikkevann ved Vansjø vannverk og transporterer drikkevannet frem til kommunegrensen. På kommunegrensen er det kommunen som overtar ansvaret og vi transporterer drikkevannet frem til din private påkobling. Heretter ledes drikkevannet til deg enten direkte via din private stikkledning eller via felles private stikkledninger frem til dine tappestreder.

Hvordan sikrer vi drikkevannet?

Her kan du lese mer om hvordan MOVAR IKS sikrer godt og trygt drikkevann.
Kommunen drifter, vedlikeholder samt bygger ut det kommunale hovedvannledningsnettet.
Vannledningsnett består av 3 lukkede høydebasseng, ni trykkøkningsstasjoner og ca 156 km vannledninger.

I 2018 renoverte vi hele fasaden og taket på et basseng, samt taket på et av de andre bassengene. Det ble også gjennomført yttligere sikringer ved bassengenes luftinger, luker og adkomst. For noen få år siden ble bassengene ble rengjort innvendig med dykkere og er etter dette jevnlig kontrollert med blant annet filming fra undervannsrobot.
Høydebassengene og trykkøkningsstasjonen kontrolleres i tillegg visuelt månedlig.

Prøvetakning av drikkevannet:

For å sikre at det ikke har oppstått forurensing i drikkevannet på kommunale vannledninger, tar vi prøver av drikkevannet på to ulike steder i kommunen hver uke. Det veksles mellom 18 ulike prøvetakingssteder, og her er alle høydebassengene inkludert. 

Hva om noe skulle skje med drikkevannet?

Skulle vi få mistanke om at noe har skjedd med drikkevannet, varsler vi alle berørte. Les mer om varslingstjenesten vår,  det er veldig viktig at du selv sjekker at mobilnummeret ditt er knyttet til din adresse.

Ved et ledningsbrudd vil vi holde trykket oppe i vannledningene, slik at forurensing ikke kan komme inn. Er det mistanke om at forurensning likevel har kommet inn, stenger vi ledningen.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45