Badevannskvalitet i Mossedistriktet

Klikk for stort bilde Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.

Forebyggende tiltak:
•    Personer med sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner) og eldre.
•    Personer med immunsvikt og eldre bør bade med stor forsiktighet og det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg et sår under bading.
•    Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt og eldre.
•    Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
•    Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuelt forverring av såret og ta raskt kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil vise seg i løpet av ett til to døgn.
Følg med på www.matportalen.no, der Mattilsynet vil gi oppdaterte anbefalinger når det gjelder inntak av rå østers og annen sjømat. Se også Folkehelseinstituttets side www.fhi.no, som jevnlig oppdateres.
 
Kommuneoverlegen i Moss følger med på situasjonen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og vil løpende vurdere om det skal iverksettes ytterligere tiltak.

Vannkvalitet

Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

 

Oversikt over badeplasser i Mosseregionen sommeren 2019

Uke Resultat Sted Kommune
32 God Sæbyvannet Våler
32 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
32 God Rødsund bru (Vansjø) Våler
32 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
32 God Sjøbadet Moss
32 God Tronvik Moss
32 God Albystranda v/ Fiskehytta Moss
32 God Ørehavna (Solielunden) Moss
32 God Søly Moss
32 God Vårli Moss
32 Akseptabel Rosnes Moss
32 God Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø) Moss
32 God Kulpe Moss
32 God Hvitsten Vestby
32 God Emmerstad Vestby
32 God Krokstrand Vestby
32 God Hulvik Vestby
32 God Kjøvangen Vestby
32 God Sonstrand Vestby
32 Akseptabel Breviksbukta Vestby
32 God Søndre Brevik Vestby
32 God Ihlastranda Rygge
32 God Røed Rygge
32 God Støtvig Rygge
32 God Vaskeberget (Vansjø) Rygge
32 God Botnebaugen Rygge
32 God Festestranda Rygge
32 God Fristranda Oven Råde
32 God Storesand Oven Råde
32 God Saltholmen Råde
32 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
32 God Borgebunn (Vansjø) Råde

 

Les mer om badevann på Folkehelseinstituttet

Friluftsbad

Badevannskvaliteten ved rundt 30 badeplasser kontrolleres av kommunene annenhver uke i hele badesesongen. Det er spesielt tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. Informasjon legges ut på kommunenes hjemmesider fortløpende.

I badesesongen kan blågrønnalger gi en kraftig opphopning av cytocin (algegift) og gi forgiftninger og hudirritasjoner, spesielt hos barn og dyr som svelger mye vann. Norsk Institutt for vannforskning tar annenhver uke prøver fra Mossevassdraget når det gjelder mulig forekomst av blågrønnalger. Det er et godt tegn at vannet er klart og at du kan se bunnen på 1 meters dyp. Følg med på "kunngjøringer" på Moss kommunes forside for eventuelle oppdateringer om vannkvaliteten i Vansjø.

Vannkvalitet på blått flagg strendene i Moss finner du her.

 

Bassengbad
Manglende vedlikehold av basseng og andre badeinnretninger kan gi bakterievekst, og føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar. Vanligst er øye-, øre-, nese-, hals- og hudinfeksjoner. Mage-tarminfeksjoner kan også forekomme. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. setter krav til vannkvaliteten samt driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann. Det er i siste revisjon også lagt inn endringer for håndtering av legionella. Miljørettet helsevern fører tilsyn med bassengbad i distriktet.


Kontakt:

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45