ALLEMED - workshop 28. september

Bli og fornøyd liten pike i sommerkjole ute i en blomstereng. - Klikk for stort bilde Velkommen til ALLEMED-workshop torsdag den 28. september fra kl. 18.00–19.30 i Frivillighetens hus (Byfogd Sandbergs gate 5).

Påmelding til cathrineaasen.roksvag@bymisjon.no innen 20. september. 

I Moss ønsker vi at alle barn og unge skal ha samme mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Å ha en meningsfull og aktiv fritid gir mestring, glede, fellesskap, trygghet og vennskap. Dette skaper verdier både for den enkelte og for fellesskapet vi alle er en del av.
 
Før sommeren gjennomførte vi to ALLEMED-workshoper, én for frivillig sektor og én for kommunalt ansatte. Mange gode ideer ble foreslått. Nå ønsker vi å plukke opp trådene, og vi inviterer til en felles workshop for kommune og frivilligheten. Temaet for workshopen er hvordan vi sammen kan finne gode løsninger, tiltak og verktøy for å sikre at vi gir alle barn i byen vår mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter. Kristin Kaldestad Urrang og Håvard Skjerdal fra ALLEMED vil lede møtet.
 
Moss kommune ønsker blant annet å få konkrete innspill til hvordan fordele midler (som kommunen har satt av for 2018) til å dekke kostnader for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge som ikke har mulighet til å delta uten støtte.

ALLEMED-verktøyet er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og er et samlet svar på en felles utfordring – flere og flere barn vokser oppi familier med vedvarende lav inntekt. I Moss gjelder dette 1100 barn. Moss er, som en av fem byer i landet, med i et ettårig prosjekt i regi av ALLEMED (www.allemed.no).
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45