Publisert 08.11.2018
Mosseregkonf2

Få med deg årets Mosseregionkonferanse på Verket scene! Grenser er i endring og utbygging av infrastruktur forstørrer de funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionene. Hvordan kan vi samarbeide om å utnytte Mosseregionens fortrinn slik at vi kan ta en posisjon i dette landskapet? Hvordan vil digitalisering og innovasjon påvirke utviklingen?

Publisert 06.11.2018
nyhetsbrev-november

I Bane NOR sitt nyhetsbrev fra november 2018, kan dere lese mer om trafikksikkerhetskampanjen deres, et samarbeid med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Moss kommune og Norsk Saneringsservice.
Videre står det mer om rivingsarbeidene. De starter i området nærmest stasjonen og vil starte den fysiske rivingen uke 45. Veiene skal holdes åpne som før med unntak av kortere perioder i Fjordveien, som vil bli manuelt eller lysregulert. Her er det snakk om noen dager hvor de skal rive husene nærmest veien. De skal legge disse periodene utenom de mest trafikkerte tidene i sentrum.

Vi minner om at ved ferdsel i nærheten av anleggsområdene anmodes det om at man forholder seg til skilting.

Publisert 01.11.2018
Utdeling av kommunal oppmerksomhet 2015

Moss kommune deler hvert år ut en rekke priser til innbyggere som har gjort en innsats utover det vanlige. For å finne disse menneskene er vi avhengige av forslag og innspill fra dere på hvem dere tenker fortjener litt ekstra heder og ære.

Publisert 24.10.2018
Moss&RyggeI_ldsjel-2018

Det er mange rundt om i lokalsamfunnet vårt som legger ned mange timer med frivillig innsats for å hjelpe andre.

I desember vil vi takke 24 stykker spesielt gjennom vår nye ildsjelkalender som en flott mulighet til å synliggjøre mangfoldet, engasjementet og bredden i det frivillig arbeidet, i tillegg til å takke noen av dem som bidrar.

Publisert 25.09.2018
Statens strålevern 1

Lurer du på noe om elektromagnetiske felt? Her finner du faktainformasjon om elektromagnetiske felt, utredningsverdier og grenseverdier for strøm, elektromagnetisk stråling og høyspentledninger, og informasjon om høyspentanlegget og målepunkter ved Nøkkeland skole.

Illustrasjon: Statens strålevern

 

Publisert 14.09.2018
Treningstilbud for pasienter på Peer Gynt helsehus 1

Fysioterapitjenesten, i samarbeid med kreftkoordinatorer på Peer Gynt helsehus i Moss Kommune inviterer igjen til trening for pasienter med kreftsykdommer.

 

Publisert 05.09.2018
Kulturskolen i Rygge kirke, Maren Holm Olsen 1

Ledig kapasitet 2018/19.

 

 

Publisert 31.08.2018
Samarbeidsavtale 31

Partene i samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen signerte fredag en ny, revidert og forlenget avtale. Avtalen sikrer fem nye år med samarbeid for at Mosseregionen skal bli bedre å bo, leve, trives og arbeide i.

 

 

 

 

 

Publisert 22.08.2018
KOLS, illustrasjon

Løsningen skal gi bedre oppfølgning, klare å forutsi forverring, hjelpe med riktig medisinering, bidra til tidligere behandling og færre sykehusinnleggelser. 

Publisert 01.08.2018
Hus, illustrasjon

Fra og med 1. august kan du finne alle inngående dokumenter til Plan Bygg og kart i fulltekst på vår hjemmeside.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45