Hva gjør Moss kommune?

Plastbiter fra strandrydding - Klikk for stort bilde

 

Moss kommune jobber for å rydde opp marin forsøpling som havner langs vår kystlinje, og for å begrense spredning av avfall til havet. 

Bistand til frivillige

Moss kommune ønsker at de frivillige skal ha en positiv ryddeopplevelse. Vi er derfor behjelpelige med å finne områder som trenger å ryddes, vi deler ut sekker og river, og vi kan komme for å fortelle ditt lag eller forening om utfordringene med marin forsøpling. 

 

Ren kystlinje 

Moss kommune deltar i et EU prosjekt (Interreg V) som kalles "Ren kystlinje" hvor målet er å komme frem til innovative måter for å fjerne marint avfall og forhindre at det når havet. Gjennom deltagelse i prosjektet får Moss kommune verdifull og oppdatert kunnskap fra de andre deltakerkommunene i Norge, Sverige og Danmark. Deltakelse i prosjektet har gjort det mulig for oss å sette ut strandryddebokser langs kystlinjen vår, kjøpe inn en rensemaskin og fibermatter som skal hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner, samt innkjøp av hansker og river som frivillige organisasjoner kan bruke. Vi arbeider også med et kart som skal gjøre det mer brukervennlig for frivillige strandryddere å markere hvor de har ryddet, eller se hvor det er behov for opprydning. 

 

Strandrensemaskin

Sjøbadet er en strand hvor det kommer mye marint avfall inn. Stranda er i tillegg blått flagg-sertifisert, som setter strenge krav til renhet i sjøen, så vel som på stranda. For å kunne ha blått- flagg status på stranda renses den jevnlig av en maskin som sikter ut sand og holder på avfallet. På den måten får vi en hyggelig strand å være på, men vi forhindrer også at avfallet havner tilbake i sjøen.  

 

Gummigranulat fra kunstgressbaner

Spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner er en utfordring. Moss kommune har flere kunstgressbaner, og har nå gått til innkjøp av en rensemaskin som skal fange opp granulaten som havner på utsiden av banen. Det er også planlagt å anlegge oppsamlingsplasser  langs banene hvor snøens om måkes av kan oppbevares. På den måten hindrer man at gummigranulaten som følger med snøen forsvinner ut i nærmiljøet og til slutt ender i havet. Vi følger utviklingen rundt etablering av kunstgressbaner uten gummigranulat. 

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)