Transport og miljø

Bildet viser person som kobler til en Tesla til den nye ladestasjonen på kirketorget - Klikk for stort bilde Sykkelhjul på stranda, med sjøen i bakgrunn. - Klikk for stort bilde

Moss kommune har en handlingsplan for transport sett i et miljøperspektiv, som er en oppfølging av Moss kommunes energi- og klimaplan fra 2010. Handlingsplanen tar for seg fire hovedtemaer: kollektivtransport, holdningsskapende arbeid, ny teknologi samt syklende og gående. Planen beskriver konkrete tiltak rettet mot Moss kommune som arbeidsgiver og tiltak som gjelder for Moss som by.

Bybussene i Moss administreres av Østfold kollektivtrafikk.

Moss kommune er en del av Sykkelbyen Moss Rygge. Arbeidet med Sykkelbyen Moss Rygge startet opp i 2014, og målet er at Moss skal bli en bedre by å sykle i. I dag har ikke Moss et nettverk av veier tilrettelagt for sykkel, og Moss kommune ønsker å starte med bedre tilrettelegging for syklister i sentrum. Målet er at det skal bli naturlig å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. I dag er Moss en by som er godt tilrettelagt for bilen.

Moss kommune deltar årlig på Europeisk mobilitetsuke, hvor det fokuseres på transport uten bil og bylliv.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)