Energi

Klikk for stort bilde

Mye av energien som brukes i Norge, brukes til å varme opp bygg. Det er mulig å bruke energien mer effektivt, både i private boliger og i offentlige bygg.

Private boliger - Energiportalen
Mossinger har tilgang på et gratis verktøy som kan brukes til å energianalysere boligen. Verktøyet beregner besparelser fra ulike energitiltak.

 

Slik gjør du:
1.Gå til Energiportalen for kommunen (http://klimaostfold.no/energiportalen)
2.Skriv inn adressen eller gårds/bruksnummer til boligen du ønsker å analysere
3.Velg rett adresse fra menyen som dukker opp
4.Legg inn dine opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstandsinformasjon

Ut fra de innlagte opplysningene blir dagens energibruk og kostnad beregnet. Du kan undersøke effekten av forskjellige energitiltak, for eksempel ulike varmeløsninger som varmepumpe, vedovn og pelletsovn eller etterisolering av tak, vegger og gulv og utskifting av vinduer.

For hvert tiltak blir besparelse i energibruk og kostnad beregnet, og du får også beregnet forventet reduksjon av CO2-utslipp. I Energiportalen finner du også oversikt over lokale leverandører i ditt nærområde.

Energiportalen er et samarbeid mellom Klima Østfold og Entelligens.

Moss kommunes egne bygg
MK Eiendom har kommunens forvalteransvar for mange store bygg. Byggene har ulike energikilder til oppvarming; bergvarme, fjernvarme, bioolje, strøm og fossil olje. Fossil olje skal fases ut til fordel for fornybar energi. De største byggene til Moss kommune er energimerket i hht til forskrift om energimerking av bygninger.

MK Eiendom har en plan om at energiforbruket skal reduseres vesentlig i løpet av 2017. Arbeidet med kartlegging av byggene er nå utført, og arbeidet med energisparetiltak startet opp i 2016.

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Moss kommune har rutiner for energisparing i hverdagen.

Støtteordninger
Hos ENOVA kan privatpersoner søke om støtte til miljøvennlige energiløsninger i egne hjem. Kriterier for hva som støttes finnes på ENOVAs hjemmesider. Bystyret i Moss har bevilget penger til en støtteordning for utskiftning av eldre ovner til rentbrennende ovner hos privatpersoner. Administrasjonen vil utarbeide retningslinjer/kriterier for ordningen før sommeren 2017.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)