Avfall

Klikk for stort bildeDet er et overordnet mål at innbyggere i Moss skal redusere mengde avfall og kildesortere mer. For å motivere ekstra til å kildesortere avfall, er prisen for kildesortert avfall vesentlig billigere å levere enn restavfall. 

Moss kommune legger opp til at alle husholdninger skal kildesortere; plastemballasje, papp/papir og glass/metall. Innbyggerne i Moss kildesorterer 27 % av avfallet sitt (2015-2017).

Det er ikke lagt opp til kildesortering av alle typer avfall i hjemmene, men på Solgård Avfallsplass er det enkelt å sortere alt avfallet man leverer.

Miljøbilen er et nytt miljøtiltak som startet opp 1. september 2015. Hver husstand har fått informasjon om kjørerute i postkassene sine. Miljøbilen henter farlig avfall og småelektronisk avfall forskjellige steder i Moss etter en fastsatt kjøreplan, og innbyggere i Moss kan levere farlig avfall og småelektronisk avfall gratis.

Det er etablert en biogass-fyllestasjon på Solgård Skog, ved innkjøringen til avfallsplassen. Fyllestasjonen kan brukes av alle. Renovasjonskjøretøyene i Moss bruker biogass som drivstoff.

Mange av Moss kommunes virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at virksomhetene skal redusere mengde avfall som oppstår. Avfallet som oppstår skal kildesorteres.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)