Grønn kommune

Blomsten Juni-Magnolia mot blå himmel - Klikk for stort bildeProsjektet Grønn kommune ble vedtatt av Bystyret i desember 2007. Målet er å gjøre kommunen mer miljøvennlig og mer etisk. Innenfor miljø jobbes det med energi, innkjøp, transport og avfall, og Miljøfyrtårn er et av verktøyene som benyttes. Målet er at alle kommunens virksomheter skal Miljøfyrtårnsertifiseres, og per januar 2018 er 29 virksomheter sertifisert. Moss kommune er deltaker i Klima Østfold. Klima Østfold har fokus på tiltak beskrevet i energi- og klimaplaner til kommuner i Østfold.

Etikk - med tanke på forbedring.
Moss ble medlem av Initiativ for Etisk Handel våren 2009, og i oktober 2009 fikk byen status som Fairtrade-kommune. Etisk handel er et svært viktig område å ta fatt i. Det å ønske en mer rettferdig verden er enkelt, men det er et komplekst område å gripe fatt i. Arbeidet er startet opp i Moss, og vi setter nå etiske krav til våre leverandører av varer og tjenester.

"Ikke for enhver pris" 2015.
Moss kommune vant prisen "ikke for enhver pris" som fremmer etiske aspekter i offentlige innkjøp for innkjøp av stein på Kirketorget. Prisen deles ut av DIFI (
Direktoratet for forvaltning og IKT).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)