Molbekk, Røysåsen og Kulpe

Kulpe ligger ved grensen mot Akershus. Gode bademuligheter. - Klikk for stort bilde

Molbekk, Røysåsen og Kulpe er flotte naturområder langs østsiden av Mossesundet. Både Kyststien og Pilegrimsleden  er etablert gjennom området.

Opprinnelig var det en ride- og kløvvei  her, og i området er det mange spennende fornminner og kulturhistorie. Langs fjorden ligger det idylliske bade- og rasteplasser.

Molbekktjernet - Bro i sørenden av tjernet hvor kyststien går ut til fjorden - Klikk for stort bilde

Navnet Molbæk er avmerket på kart fra 1770. Det var opprinnelig et lite tjern som senere ble bygget ut til isdam rundt 1870. Isen var grunnlaget for datidens kjøleskap og frysebokser. Det var stor eksport til England. Det finnes rester av den lange renna fra tjernet og ned til utskipningsbrygga i Sundet.

Skoler og barnehager bruker områdene ved Molbelkk og Røysåsen aktivt i undervisningen. - Klikk for stort bilde På den furukledte Røysåsen ligger en av byens flotteste utsiktsteder med praktfull oversikt over Jeløya. På et par plasser ligger to gravrøyser fra bronsealderen med utsikt til alle kanter. Det er for øvrig typisk for gravrøyser av denne typen. Gravrøysene ble plassert høyt og fritt for at folk skulle se dem.

I nord starter kyststien ved Sjøhagen og går gjennom frodige partier ved Kulpe. - Klikk for stort bilde

Kulpe ligger i en varm, vestvendt li ned mot Oslofjorden og har et areal på ca 15 da. Plasseringen innenfor Kulpeholmen og Jeløya lenger ute gjør strandområdet lunt. Vegetasjon er variert med flere varmekjære arter og rikt utvalg av løvtrær. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)