Forvaltningsplan for søndre Jeløy landskapsvernområde

Klikk for stort bildeAlby allé 1 MISA godkjente den reviderte forvaltningsplanen for søndre Jeløy landskapsvernområde 8. mars. Endringene i planen kommer som en følge av at Moss kommune har overtatt forvaltningsansvaret fra Fylkesmannen.

Den største endringen i forvaltningsplanen er at Moss kommune er saksbehandler for søknadspliktige tiltak som omfattes av verneforskriften og eventuelle dispensasjonssaker fra denne. Dersom Moss kommune selv er tiltakshaver (på området Alby) er det Fylkesmannen som er ansvarlig for behandling av søknaden i forhold til verneforskriften.

 

Det er også satt økt fokus på hensyn til pollinerende insekter i henhold til Moss kommunes «humleplan». Dette gjelder spesielt for skjøtsel av området; beskjæring og ivaretakelse av kantsoner og bevaring av visse trearter som gir god næring til pollinerende insekter på våren.

 

Videre er planen oppdatert i forhold til gjennomførte tiltak i landskapsvernområdet, det være seg skjøtsel av landskapet og ivaretakelse av kulturminnene som befinner seg der.

 

Det er også satt et større fokus på informasjonstiltak på området som skal være i henhold til Miljødirektoratets merkevarestrategi for verneområder. Endringene som er gjort i forvaltningsplanen er fremlagt tilsynsutvalget for søndre Jeløy landskapsvernområde, og godkjent der.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)