Avløpshåndering i spredt bebyggelse

Bilde av en gammeldags utedo - Klikk for stort bilde Skal du skal innstallere vann og avløp i områder hvor det ikke ligger kommunalt hovedledningsnett, må du søke kommunen om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12.

I tillegg må du også søke kommunen om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Moss kommune er myndighet for utslipp i spredt bebyggelse for anlegg med mindre enn 50pe i belastning. Som betyr største antall personer som belaster anlegget per døgn.

Dersom eksisterende utslipp økes vesentlig på eiendommen,for eksempel ved innleggelse av vannklossett, dusj/bad o.l. må du innhente utslippstillatelse av kommunen.

Innvolverte firma i en søknadsprosess om avløpsløsninger i spredt bebgyggelse er normalt:
- Nøytral fagkyndig
- Rørlegger/entreprenør
- Leverandør av anlegg/serviceavtale.

Moss kommune organiserer tømming ved private anlegg i spredt bebgyggelse og utfører jevnlig kontroll av anleggene. 

Sist endret 02.09.2015 10:50
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)