Lokal luftkvalitet

Kransen - Klikk for stort bilde

Generelt er den største kilden til lokal luftforurensning veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger, industri og utslipp fra båter/ferjer. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også.
 

Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke.

Moss kommune målte konsentrasjoner av svevestøv i 2011/2012. Det ble både målt grovfraksjonen (PM10) og finfraksjonen (PM2,5) samtidig. PM 10 består i hovedsak av veistøv, mens PM2,5 kan ha flere kilder, f. eks. eksos, vedfyring og industriutslipp. Det ble etablert en veistasjon ved Kransen og en bybakgrunnstasjon (referansestasjon) på taket av Bytårnet skole.

Resultatene fra målingene viste at det er relativt få dager i året hvor det registreres høye konsentrasjoner av svevestøv. Målingene viste at hoveddelen av svevestøvet besto av finstøv, dvs partikler mindre enn 2,5  mikrometer (PM2,5). Moss by har relativt mer finstøv enn andre byer. Kun på enkelte dager i mars og april 2010 oppsto situasjoner hvor det var vesentlig større andel av partikler forårsaket av veidekkeslitasje (grovfraksjonen). Dette har trolig sammenheng med oppvirvling av støv i forbindelse med opptørking av veibanen etter vinteren. Den relativt store andelen finstøv antas å komme fra flere kilder, og ikke bare fra veitrafikk.

Den relativt lave konsentrasjonen av svevestøv skyldes sannsynligvis at Moss by ligger åpent eksponert mot sjøen uten høye åser og bygninger som stenger luften inne. Dette antas å være en viktig faktor til de relativt få episodene med høy luftforurensning i Moss tross stor biltrafikk.

Måleresultatene fra Moss viste konsentrasjoner under grensen for når det må gjennomføres tiltak.  På den annen side er det foreslått å skjerpe grenseverdiene på grunn av ny viten om helsemessige konsekvenser av luftforurensning. Hvis de nye grenseverdiene blir vedtatt vil Moss by ligge noe høyere enn grenseverdiene for finstøvet PM2,5. Det vil derfor i løpet av november 2015 igangsettes nye målinger av finstøv ved Kransen. Målingene vil pågå ut 2016.

De siste årene er det også blitt mer og mer fokus på nitrogenoksid (NO2). Stadig større andel dieselkjøretøy bidrar til høyere utslipp av NO2 enn bensindrevne biler.

Det ble i 2014 i regi av Miljødirektoratet foretatt en overordnet kartlegging av luftkvaliteten i Norge. Denne rapporten viser et behov for en nærmere vurdering av luftkvaliteten i   bl. a. Moss by. Det ble derfor i juni 2015 satt opp 3 sensorer for å måle svevestøv (PM10) og NO2 i Moss. Disse sensorene kan imidlertid ikke måle PM2,5. Resultatene fra denne målingen vil foreligge i september 2016.

 

Kanalbrua - trafikk - Klikk for stort bilde

Sist endret 17.11.2015 14:52
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)