Lokal luftkvalitet og helse

Trafikk på Kransen januar 2018 - Klikk for stort bilde Generelt er den største kilden til lokal luftforurensning veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger, industri og utslipp fra båter/ferjer.

Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også. Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke.

Luftforurensning blir av Verdens helseorganisasjon (WHO) vurdert som en av de viktigste årsakene til for tidlig død og uønskede helseeffekter i verden. Disse effektene synes å inntre ved relativt lave konsentrasjoner, og er derfor også relevante for norske byer og tettsteder. 

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjertekarsystemet. Det er imidlertid også stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes. De mest sårbare for luftforurensning er barn, eldre og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser. I tillegg synes fedme og lav sosioøkonomisk status å kunne disponere for de uønskede helseeffektene. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering kan bidra til utvikling av sykdom. 
 
 

Nasjonalt beregningsverktøy for luftkvalitet

Moss kommune deltar i prosjektet Nasjonalt beregningsverktøy for luftkvalitet i regi av Miljødirektoratet/NILU. Her er kildene til luftforurensningen kartlagt. Det er også utarbeidet konsentrasjonskart og utslippsoversikter for både svevestøv og NO2. Det er opprettet et eget nettsted som viser beregnet lokal luftkvalitet i Moss by.

 
 
 
Å bytte ut gamle vedovner med nye rentbrennende vedovner er et godt tiltak for å bedre lokal luftkvalitet.
 
 
 
 
 
 
Vintersyklist - Klikk for stort bilde Å sykle og gå er bra for lokal luftkvalitet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)