Forurenset grunn

Et bor som har tatt opp en jordsøyle på 1 meter. - Klikk for stort bilde

Moss kommune har en forskrift for forurenset grunn (PDF, 299 kB). Dersom det er risiko for at det er forurensning i grunnen, må området det graves i undersøkes. Tiltakshaver har ansvar for at det blir gjort. Erfaringsmessig er det klokt å ta kontakt med fagfolk (miljøgeolog) når man skal i gang med vurderinger rundt forurenset grunn.

Forurensningsforskriftens kapittel 2 har som formål å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene. Moss kommune har utarbeidet en forskrift som skal ivareta formålet.

Moss kommune har utarbeidet et aktsomhetskart over områder i Moss  (PDF, 12 MB). Aktsomhetskartet viser områder det er kjent at det er ekstra risiko for forurenset grunn. Det understrekes at tiltakshaver har ansvar for å vurdere om det er risiko for forurenset grunn i rådet det skal graves (selv om området ikke er lagt inn i aktsomhetskartet). Risikoen kan vurderes ut fra om det tidligere har vært aktiviteter på området som kan ha forurenset grunnen. Dersom tiltakshaver er trygg på at det ikke er forurensning i grunnen, skal dette begrunnes og avklares med Moss kommune. Det er kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - avdeling for miljø - som skal godkjenne tiltaksplaner.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)