Utleggstrekk

 

 

 

 

Informasjon om utleggstrekk og om arbeidsgivers plikter og ansvar 

Kontaktinformasjon til kemnerkontoret
Besøksadresse:
Kirkegata 14 A
5 etasje
1530 Moss
Ekspedisjonstid fra 09:00 - 15:00
kemner@moss.kommune.no
Telefon : 69 24 80 00 eller 474 53 700
Faks : 69 24 80 75

Spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort?
Kontakt Skatteetaten​​​​​​​

Kontonummer for skatt:
6345 05 30028

Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Det skal sendes nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til Kemnerkontoret.

Skjemaet for oppgjørsliste utleggstrekk blir tilgjengelig den første uke i januar 2020. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, du finner kontaktinformasjon i toppen av denne artikkelen.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til Kemnerkontoret.
Du skal foreta utleggstrekk slik det står i trekkpålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

Bruk skjema "Oppgjørsliste utlegstrekk" dersom du ønsker å klage på utleggstrekk.