Søke om betalingsavtale

 

 

 

 

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale.
Hovedregelen er at skatt skal betales til forfall.

Kontaktinformasjon til kemnerkontoret
Besøksadresse:
Kirkegata 14 A
5 etasje
1530 Moss
Ekspedisjonstid fra 09:00 - 15:00
kemner@moss.kommune.no
Telefon : 69 24 80 00 eller 474 53 700
Faks : 69 24 80 75

Spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort?
Kontakt Skatteetaten​​​​​​​

Kontonummer for skatt:
6345 05 30028

For skattekrav må følgende vilkår være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning
  • Forslag til nedbetaling må ikke overstige en periode på 2 år.
  • Det gis ikke betalingsavtale for forskuddstrekk. (skatten til de ansatte)
  • Dersom det er ubetalt forskuddstrekk vurderes ikke betalingsavtale for øvrige krav.
     

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Annen viktig informasjon:

Søknad per post:

Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir.

Søknader vedrørende skatt/arbeidsgiveravgift/tvangsmulkt med nedbetalingstid inntil 1 år og med krav inntil kr 300 000,- behandles ved Kemnerkontoret.

Søknader vedrørende skatt/arbeidsgiveravgift/tvangsmulkt med nedbetalingstid utover 1 år og på krav over kr 300 000,-, vil bli behandlet av Skattekontoret etter innstilling fra Kemnerkontoret.

Alle betalingsavtaler for kommunale krav behandles ved kemnerkontoret. 
Du kan søke om betalingsavtale ved å fylle ut dette skjemaet: 
"Søke om betalingsavtale"