Moss kommune

Sende faktura til Moss kommune

Faktura til nye Moss kommune skal sendes på EHF til org. nr.: 920817521 (format med PDF-visning).
Fakturaadresse for nye Moss kommune er: 
Moss kommune, Fakturamottak, Postboks 175, 1501 Moss. 

Benytt gjerne nettbaserte tjenester til utsendelse av EHF dersom økonomisystemet ikke håndterer det. Se nettsider som www.difi.no eller www.sendregning.no  
Kommunen vil på sikt kun motta fakturaer via EHF. Andre mottaksmåter vil bli faset ut og fakturaer vil da bli returnert. I en midlertidig periode kan papir-faktura sendes via post til fakturaadressen ovenfor. Alternativt kan du sende faktura på mail til regnskap@moss.kommune.no i pdf-format. 
Alle fakturaer må være merket med ansvarsnummer (8-siffer). 

Eventuelle spørsmål kan rettes til regnskap@moss.kommune.no så tar vi kontakt. 

Moss kommunes nye kontonummer fra 01.01.2020 er: 1080.46.01800