Tiltak som følger av Koronasmitte for Moss kommune, oppdatert august 2020

Det er iverksatt spesielle tiltak som følge av koronasmitte. Her er tiltak og vilkår som gjelder i denne situasjonen for alle serverings- og skjenkesteder i Moss kommune.

Forbud mot alkoholservering etter klokka 24.00


Fra og med lørdag 8.august er det forbudt å servere alkohol på utesteder etter kl.24.00. Dette kom frem under regjeringens pressekonferanse 7.august.2020.  Mer informasjon finner du her! 

Lokale retningslinjer og informasjon oppdateres fortløpende på vår hjemmeside moss.kommune.no

Vi oppfordrer dere til å holde dere oppdatert på helsemyndighetenes sider;

www.fhi.no og www.helsedirektoratet.no

 

Vilkår for å skjenke alkoholholdig drikk i Moss kommune.

  • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
  • Det skal legges til rette for gode muligheter for håndvask/-desinfeksjon. Virksomheten skal ha gode rutiner for renhold.
  • Det skal praktiseres bordservering. 
  • Det skal være stoler til alle gjestene.
  • Det må være minst 1 meter avstand skulder til skulder mellom gjestene. Det skal også være 1 meter mellom gjester på samme bord. Avstandskravet gjelder ikke personer i samme husstand eller som er de nærmeste.
  • Maksimalt antall personer i lokalet begrenses tilsvarende at man klarer å overholde punktene over.
  •  Forbud mot alkoholsalg etter klokka 24.00. 

Serveringssteder, som har skjenkebevilling, kan servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Det kan også serveres mat fra disk hvor kunden selv plukker mat eller drikke uten alkohol for betaling. Betjeningens skjenking av alkohol må skje ved bordservering. For ytterligere informasjon se: Helsedirektoratets råd om servering av mat som buffet.

Det vil tilrettelegges for at de serveringstedene som selger lite alkoholholdig drikke (eks noen cafeer) kan søke om å ikke benytte skjenkebevilling for en periode og dermed ikke måtte fylle forskriftens krav om bordservering. Søknad kan gjøres på epost til: Helen Mollat

Serveringsstedets ansvar er å legge til rette for at råd og bestemmelser er mulig å overholde, og hinder åpenbare brudd på disse.

Hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe skal være lett tilgjengelig for de tilstedeværende.

Moss kommune forventer at serverings- og skjenkestedene forstår sentrale og lokale myndigheters intensjoner om å begrense ansamling av mennesker og innretter virksomheten ut fra dette.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

For en nærmere presisering av forskriften viser vi til svar fra regjeringen om arrangementer og krav til virksomheter( for serveringssteder og arrangementer  må dere skrolle litt langt ned på siden): 

Spørsmål og svar om arrangementer og drift av virksomheter

Take-away av mat kan gjennomføre som vanlig under forutsetning av at smittevernreglene følges.

Ved arrangementer på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften:

Det er viktig at alle utesteder og serveringssteder til enhver tid holder seg oppdatert om de nasjonale og lokale retningslinjer og pålegg som sendes ut. Slik situasjonen er kan disse bli endret fra dag til dag. Vi anbefaler at dere holder dere oppdater via kommunes hjemmeside og nettsidene til helsedirektoratet, folkehelseinstituttet eller regjeringen.

For konkrete råd og veiledning kan HHO sin veileder for bransjen benyttes:

Trygg Servering

Moss kommune og politiet vil kontrollere at statlige og lokale føringer etterkommes. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.

Ved brudd på covid-19 forskriften, kan kommunalområde Kultur ,aktivitet og inkludering ved enhet idrett, aktivitet og frivillighet  vurdere å tildele prikker I tråd med reglene om forsvarlig drift, jf. Alkoholforskriften § 10-3.

Covid 19 Retningslinjer serveringsbransjen august 2020 (PDF, 130 kB)

Her finner du plakater med Kornavettregler som kan henges opp på serveringsstedet: