Skal du søke om skjenke-, salgs eller serveringsbevilling i desember?

Da anbefaler vi å gjøre det så snart som mulig, og innen 11. desember. Som en konsekvens av sammenslåingen av Moss og Rygge kommuner, og innføring av nytt arkivsystem for kommunene vil det ikke være mulig å sende digitale søknader fra 11. til 31. desember.

Dette gjelder også søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger (inkludert bevilling for enkeltanledning og ambulerende bevilling).

Vi oppfordrer derfor til å sende digitale søknader så snart som mulig, og innen 11. desember.  

Haster det?

Haster det og du må søke i denne perioden, kan du sende søknaden på e-post enten til saksbehandler: annika.fure@moss.kommune.no eller til postmottaket i kommunen: post@moss.kommune.no.
Før du sender søknad på e-post, er det viktig at du først leser grundig det som står på informasjonssidene om bevillinger, slik at du sender inn all den informasjonen vi trenger: https://www.moss.kommune.no/planer-naring-og-okonomi/naring/bevillinger/. 

Du må regne med at det tar lengre tid å få svar enn normalt.  

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler på e-post: annika.fure@moss.kommune.no

Moss og Rygge blir en kommune fra 1. januar

Vi nærmer oss 1. januar 2020, og tidspunktet Moss og Rygge blir én kommune. I ukene fram mot sammenslåingen jobber vi blant annet med å samkjøre systemer. Vi tilstreber at det skal få færrest mulig konsekvenser for publikum, men i noen sammenhenger vil også publikum merke dette. Vi beklager ulempene det får for den enkelte, og håper på tålmodighet og forståelse.