Moss kommune

Kommunale avgifter og priser for eiendomsutviklere og entreprenører

Kommunale gebyrer:

Kommunale avgifter for bolig- og eiendomseiere

Kommunale gebyrer for saksbehandling og annet arbeid:

Gebyrer for behandling av private planforslag (reguleringsplaner):

Gebyrer for behandling og arbeid med byggesak:

Gebyrer for behandling og arbeid med eierseksjonering:

Gebyrer for saksbehandling og arbeid med eiendomsinformasjon (Matrikkelarbeid):

Gebyr for behandling og arbeid med gravetillatelser:

Gebyr for behandling og arbeid ved graving i forurenset grunn:

Pris for leie av kommunal gategrunn:

Gebyrer for saksbehandling innen renovasjon

Gebyrer for saksbehandling innen vann og avløp

Gebyr for saksbehandling konsesjonssaker (landbruk)