WHO erklærer pandemi

"Situasjonen vi er i vil ta tid og er den nye normalen." Det melder Helsedirektoratet på sine nettsider onsdag 11. mars.

WHO har i dag, 11. mars, erklært covid-19 en pandemi. Befolkningen må nå forberede seg på at situasjonen vi er i vil ta tid og er den nye normalen.

Hver og en av oss kan bidra til å begrense spredningen

Helsedirektoratet understreker at vår jobb nå er å begrense spredningen, og at hver og en av oss kan bidra til det. Det er stor vilje til å hindre smittespredning både i privat og frivillig sektor.

Kommuneoverlege i Moss understreker dette budskapet: 

- Korona påvirker nå alles hverdag. Vi må jobbe sammen for å begrense smitte, for å sikre et så trygt og godt Moss for innbyggerne våre som mulig, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus. - Vår viktigste jobb er å ta vare på menneskene gjennom å begrense spredningen og opprettholde kapasiteten i helsetjenesten og samfunnet ellers, legger Krogshus til. - Jeg er glad for å se at mossinger bidrar til å hindre spredning av smitte, og følge de rådene som gis, avslutter han.  

I det daglige bør man unngå tett kontakt og helst holde en meters avstand til hverandre, finne alternative måter å hilse på, unngå klemming og håndhilsing, og sørge for god hånd- og hostehygiene.

 

 

Andre lenker: 
Informasjonsside om korona (Moss kommune)
Folkehelseinstituttet