Moss kommune

Vil du skape et bedre Moss for unge?

Moss kommune søker medlemmer til helt nytt utvalg

Vi søker personer til å bli med i et pilotprosjekt hvor folkevalgte og innbyggere skal jobbe sammen om å lage god politikk om temaet: «Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for barn og unge i Moss. 
Oppdraget er å utarbeide en rapport som kommunen kan bruke som kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet.

- Dette er en unik mulighet til å komme med gode ideer - rett inn politikken i kommunen. Nærmere beslutningstakerne er det nesten ikke mulig å komme, sier lederen av utvalget, Irene Hetmann Landgren.

Kommunestyret velger utvalgets medlemmer den 20. september 2022, og utvalgets første møte er satt til 26.09.2022. Da starter arbeidet som skal ferdigstilles innen juni 2023. 

Dette er en helt ny arbeidsform i Moss kommune og medlemmene skal sammen utvikle arbeidsmetoder og bestemme møtehyppighet.

- Vi vil ha med mossinger med gode ideer og hjerte for barn og unge i Moss - uten at man trenger å ha noen forkunnskaper eller tilhørighet til noen lag eller foreninger, sier Landgren. 

For å få en god sammensetning av medlemmer i utvalget ber vi om at du oppgir alder, hvor i kommunen du bor, skriv litt om deg selv og hvorfor du er interessert i akkurat dette temaet. 

Bli med å utvikle en ny og spennende arbeidsform!

Søknadsfrist er 19.august 2022.

Søknaden kan sendes til post@moss.kommune.no  Merk søknaden: Oppgaveutvalg

Du finner mer informasjon om oppgaveutvalg her: Oppgaveutvalg - et samarbeid mellom politikere og innbyggere - Hovedportal (moss.kommune.no)