Moss kommune

Viktig informasjon

Ved mistanke om smitte

Personer i Moss med mistanke om koronasmitte skal ikke kontakte fastlege, men legevaktens eget telefonnummer for mulig koronasmittede. Det er viktig at du gjør en avtale med legevakten før du kommer for ev. videre undersøkelse eller testing.

Vi ber om at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig.

Når skal du ringe 404 04 919?

Før du ringer, sjekk om du er i risikogruppen for smitte. Nye testkriterier fra og med 30.4.20. Utgangspunktet for alle tester er fortsatt at personen skal ha akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, eller at en lege mistenker koronasmitte.

I prioritert rekkefølge, skal disse personene nå testes:

  • Pasient med behov for innleggelse
  • Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  • Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (disse kan også vurderes testet ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn)
  • Voksen person som har alvorlig, underliggende sykdom (blant annet hjerte-/karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon) 
  • Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av koronasmitte, eller etter reise
  • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning (testing vurderes etter to døgn)
  • Andre personer med mistenkt koronasmitte (testing vurderes etter to døgn).

Mosseregionens legevakt har for å styrke koronaberedskapen åpnet midlertidig interkommunal koronaklinikk, lokalisert i Peer Gynt helsehus. Denne holder åpent på hverdager mellom 0800-2000, men du skal alltid ringe de på tlf. 404 04 919 først. Ikke møte opp uten avtale.. 

Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Informer legen om hvor og når du eventuelt har vært på reise, og husk å ring fastlegen eller legevakten før du kommer til undersøkelse.

Pressekontakt

For mediekontakt i Moss kommune: tlf. 969 47 837

Moss kommune