Moss kommune

Verket BK2B og Bk2C - offentlig ettersyn av planforslag

Plan, bygg og teknisk utvalg (PBT) har vedtatt å legge planforslaget ut på høring. Frist for innspill er 20. august.

Planforslaget omfatter ca. 29 dekar innenfor den mest sentrale delen på gamle Cellulosen. Det foreslås tett bystruktur med anslagsvis 500 boliger, kontorer og noe forretninger, med bygninger i opp til 13 etasjer. M6 foreslås regulert til bevaring. Kamyrkokeren er foreslått revet. Andre viktige temaer er tilpassing til Verketbebyggelsen og Konvensjonsgården og løsninger for kvartalslek og uteopphold. Det er rekkefølgekrav knyttet til nytt kryss på Tigerplassen.

Innspill til planforslaget?

Eventuelle innspill til planforslaget sendes Moss kommune, boks 175, 1501, eller som e-post til post@moss.kommune.no innen 20. august. Merk innspillet med  «sak 20/103».

Planforslag og relevante dokumenter:

Planforslag til høring - 3-6-2022
Tittel Publisert Type
Verket BK2B og 2C - offentlig ettersyn av planforslag

07.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Verket BK2B og 2C - offentlig ettersyn av planforslag(856409).docx
Detaljreguleringsplan Verket Bk2B og 2C - ny førstegangsbehandling

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan Verket Bk2B og 2C - ny førstegangsbehandling(820201).pdf
Reguleringsplan for Moss verk, Bk2B og 2C - 1

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan for Moss verk, Bk2B og 2C - 1. gangs behandling(221715).pdf
Reguleringsbestemmelser__BK2B_og_BK2C_revidert_J_E_ 26 april 2022

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser__BK2B_og_BK2C_revidert_J_E_ 26 april 2022(839186).pdf
Planbeskrivelse side 1-19

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskriv side 1-10.pdf
planbeskrivelse side 20-45

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planbeskriv side 11-23.pdf
Planbeskrivelse side 46-81

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse 2. del Verket Moss, felt 2B og 2C.pdf
Plankart

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plan-rp2vn2Verket_Bk_2B-C(839189).pdf
Vedlegg 4_ROS-analyse - Verket

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4_ROS-analyse - Verket(73910).pdf
Vedlegg 5_1_Støynotat

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5_1_Støynotat(73909).pdf
Vedlegg 5_2_Støysonekart Verket Moss

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5_2_Støysonekart Verket Moss(73945).pdf
Vedlegg 6_1_Trafikkberegning_Asplan Viak 2019

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6_1_Trafikkberegning_Asplan Viak 2019(73946).pdf
Oppsummering og sammenligning trafikkanalyser

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering og sammenligning trafikkanalyser(799475).pdf
Trafikkutvikling på Tigerplassen

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkutvikling på Tigerplassen(799476).pdf
not_utvikling_kapasitet_Tigerplassen(799474)

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned not_utvikling_kapasitet_Tigerplassen(799474).pdf
G-not-001 1350040399

07.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G-not-001 1350040399(203193).pdf