Verket BK1 og BK2 - offentlig ettersyn av utbyggingsavtale

Offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §17-4

Utbyggingsavtale for Verket BK1 og BK2 legges ut til offentlig ettersyn.

Det er fremforhandlet avtale for Verket BK1 og BK2 mellom partene Moss kommune og Verket AS.

Avtalen gjelder plan 0104 0397 Detaljreguleringsplan for Verket BK1 og BK2.

Les mer om saken her

Eventuelle uttalelser kan sendes til Moss kommune, Rådhuset, Postboks 175, Kirkegata 15, 1501 Moss, eller til post@moss.kommune.no