Moss kommune

Vedtatt reguleringsplan for ny veiforbindelse mellom sentrum og Verket

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen for ny veiforbindelse mellom sentrum og Verket. Det er klagefrist på planvedtaket 28. juni.

Planen omfatter nytt kryss mellom Storgata og Møllergata og ny vei mellom Mølla og Gudegården fram til Mosseelva, med bru over til Verket. Forbindelsen er regulert som kollektivtrase, og kan benyttes av buss og taxi i tillegg til gående og syklende.

Moss kommune har fått utarbeidet planen og skal opparbeide traseen. Det er foreløpig ikke bestemt tidspunkt for opparbeiding. 

Aktuelle dokumenter er tilgjengelig nedenfor og på Kommunetorget i Dronningens gate 15.

Klage på vedtatt plan?

Planvedtaket kan påklages av parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være grunneiere, naboer, eller andre som blir direkte berørt. Klagefristen er 28. juni.

Klagen sendes Moss kommune, boks 175, 1501 Moss, eller på e-post: post@moss.kommune.no.
Klagen merkes med «sak 20/969»

Aktuelle dokumenter:

Kunngjøring av vedtatt plan 3-6-22
Tittel Publisert Type
Vurdering av mottatte innspill ved offentlig ettersyn

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering av mottatte innspill ved offentlig ettersyn(745977).pdf
Reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser til sluttbehandling(745978).pdf
Sluttbehandling - Detaljregulering ny veiforbindelse over Mosseelva

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling - Detaljregulering ny veiforbindelse over Mosseelva(798460).pdf
Bruforbindelse - behandlingsdatoer

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bruforbindelse - behandlingsdatoer(825027).pdf
MosselvaBru - vedtatt A2

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MosselvaBru - vedtatt A2)(825022).pdf
Planbeskrivelse side 1-33

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse side 1-33.pdf
Planbeskrivelse s 34-72

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse s 34-72.pdf
planbeskrivelse s 73-87

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planbeskrivelse s 73-87.pdf
planbeskrivelse s 88-109

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planbeskrivelse s 88-109.pdf
10229546-RIG-NOT-001 Geoteknisk vurdering Sikkerhet mot naturpåkjenninger

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10229546-RIG-NOT-001 Geoteknisk vurdering Sikkerhet mot naturpåkjenninger(655406).pdf