Vedtatt endring av reguleringsplan for Amfi-kvartalet

Utvalg for plan, bygg og teknisk vedtok 06. oktober endring av detaljreguleringsplanen for kvartalet Dronningens gate, Torggata, Th. Petersons gate (Amfi-kvartalet).

Hensikten med endring av planen er å øke kvaliteten i prosjektet. Endringene omfatter mindre justering av høyde (endrer ikke antall etasjer) og utnyttelsesgrad i en del av prosjektet, endret krav til rømningsvei og innvendig takhøyde i ett av næringsarealene.

For mer informasjon om endringene, se vedtaket.

Relevante dokumenter kan ses på kommunetorget i Dronningens gate 15 og i denne kunngjøringen.

Du kan klage:

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Klagefrist er 09.11.2020.

Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14.

Relevante dokumenter:

Vedtatt endring av reguleringsplan for Amfi-kvartalet 13-10-20
Tittel Publisert Type
Plankart Vertikalnivå 2 16092020

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Vertikalnivå 2 16092020.pdf
Reguleringsbestemmelser 16092020

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser 16092020.pdf
Vedtak - endring av detaljreguleringsplan for Amfi-kvartalet

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak - endring av detaljreguleringsplan for Amfi-kvartalet.pdf