Moss kommune

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Bråtengata 94A og 98

Østavind Arkitekter varsler, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, at det settes i gang planarbeid for detaljregulering av Bråtengata 94A og 98. Varslet planområde fremgår av kartutsnitt i vedleggene.

Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. plan- og bygningsloven § 17.

Du kan sende innspill til planarbeidet innen 30.08.21

Formålet med planen er å endre arealet til boligformål og legge til rette for en utvidelse på inntil 2 nye boenheter, enten som tomannsbolig eller som eneboliger. Det planlegges inntil 2 etasjer over terreng, men med mulighet for innredet loft i tillegg. Kommunen har gitt tilbakemelding om at det kan være aktuelt å samtidig regulere nytt fortau langs Bråtengata.

Kommunen har vurdert at planen ikke krever konsekvensutredning.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til varselet sendes skriftlig til Østavind Arkitekter innen 30.08.2021.

Østavind Arkitekter AS
Dronningens gate 30
1530 Moss.

E-post: de@ostavind.no

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål eller andre henvendelse kan rettes til:
E-post: de@ostavind.no
Telefon: 482 70 415

Vedlegg til varsel om oppstart av planarbeid:

Varsel om oppstart av planarbeid
Tittel Publisert Type
Varsel om oppstart - myndigheter

28.06.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart - myndigheter.docx
Bråtengata 94A og 98 - 1847 og 11795 - referat fra oppstartsmøtet(426819)

28.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bråtengata 94A og 98 - 1847 og 11795 - referat fra oppstartsmøtet(426819).pdf
Varslingsgrense

28.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsgrense.pdf
Planinitiativ for Bråtengata 94A og 98(313406)

28.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ for Bråtengata 94A og 98(313406).pdf