Moss kommune

Varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei, Fv. 119 Dilling - Vang

Planen omfatter 1700 meter med gang- og sykkelvei, fra sørsiden av jernbanen ved Dilling stasjon og videre til Vang skole. Samt utbedring av to kryss langs Larkollveien, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.

Frist for merknader og innspill er 6 oktober 2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legger Viken fylkeskommune, i samarbeid med Moss kommune, detaljreguleringsplan for fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling-Vang ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 25. august til 6. oktober 2022.

Har du merknader eller innspill til planen?

Har du merknader til reguleringsplanen, må disse sendes inn skriftlig innen 6. oktober 2022
Send brev til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Du kan også sende dine innspill via eDialog eller per e-post til post@viken.no
Merk innspillene med «2020/103614, fv. 119 Dilling-Vang, gang- og sykkelvei»

For mer info se prosjektsiden hos fylkeskommunen: Fv. 119 Dilling - Vang - Viken fylkeskommune

Har du spørsmål om planen, ta kontakt med Hoshang Fatah på telefon 95406001 eller epost hoshangf@viken.no 

Vedlagte dokumenter:

varsel om ettersyn
Tittel Publisert Type
Planbestemmelser_Dilling_Vang

01.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220624_Planbestemmelser_Dilling_Vang.pdf
Plankart_Dilling_Vang_R01-05

01.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220624_Plankart_Dilling_Vang_R01-05.pdf
Planbeskrivelse_Dilling_Vang

01.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220624_Planbeskrivelse_Dilling_Vang.pdf