Tydelige nasjonale retningslinjer - 12. mars

Regjeringen har innført omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset. Dette betegnes i dag av statsministeren som de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Informasjonen nedenfor ble delt i en pressekonferanse torsdag 12. mars kl. 17.30.

- Dette etterlyste vi tidligere i dag og det er nå godt at vi har klare nasjonale føringer på tiltak. Det er en krevende tid vi har foran oss. Alle vil bli berørt at dette, og vi blir satt på prøve som samfunn og som individer. Men jeg er helt sikker på at vi skal klare dette sammen. Vi må hjelpe hverandre for å skape et så trygt og godt samfunn som vi kan i denne krevende tiden, sier ordfører Hanne Tollerud. 

- Mange blir engstelige og føler utrygghet. Jeg forstår det veldig godt. Vi prøver nå å skape så tydelige og forutsigbare rammer som overhodet mulig. Kommunen skal sørge for at man fortløpende skal holde innbyggerne informert.  I tillegg er det veldig viktig at vi snakker sammen og særlig at vi snakker med barn og unge om situasjonen på en tydelig, betryggende og faktabasert måte. Vi må unngå å skape unødig angst og frykt, avslutter hun. 


Skole, barnehage og SFO stenges i hele landet også i Moss kommune.

Dette skaper utfordringer for helsepersonell og andre kritiske samfunnsfunksjoner i vår kommune. Moss kommune skal ha et tilbud for barna til foresatte i disse kategoriene. 

Alle foresatte i barnehage og skole i Moss har nå fått beskjed om å melde ifra til rektor og/eller leder i sin skole eller barnehage om de er ansatt i helsesektoren eller i en annen samfunnskritisk stilling, og på bakgrunn av dette har behov for et skole/eller barnehagetilbud til sine barn. 

Vi trenger å ha helsepersonell og andre kritiske funksjoner på jobb så dette er kun ett tilbud for foresatte i som har arbeid som helsepersonell og i en kritisk samfunnsfunksjon.

 • Alle som har en samfunnskritisk funksjon og helsepersonell skal på jobb
 • Alt av helsepersonell det finnes også andre kritiske funksjoner. De som ikke har fått annen beskjed skal møte opp som normalt

Viktige budskap som gjelder alle innbyggere i Moss 

Alle som kommer tilbake fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar 2020.

 • Alle som har en samfunnskritisk funksjon og alt helsepersonell skal på jobb.
 • Alt helsepersonell har reiseforbud
 • Dere som ikke er helsepersonell eller annet samfunnskritisk personell skal unngå å bruke offentlig transport 

Moss kommunes tjenester

Det kom mange dramatiske tiltak fra regjeringen i dag. Moss kommunes tjenester til innbyggerne vil derfor bli sterkt begrensede i denne perioden. Alt av kulturarrangementer, idrett og fritidstilbud vil avlyses. 

Vi skal opprettholde samfunnskritiske funksjoner og helse- og omsorgstjenestene våre. Utover det vil også våre ansatte, som utfører tjenester til innbyggerne, jobbe hjemmefra. 

Det betyr: 

 • Rådhuset vil være stengt for publikum
 • NAV mottak stenges ikke helt, men den fysiske adgangen vil begrenses til det absolutt nødvendige. 
 • Saksbehandling i kommunen, som for eksempel byggesaksbehandling, vil bli gjort fra hjemmekontor og det vil også på dette området bli redusert kapasitet.
 • Kommunetorget vil ikke være åpent for publikum, andre publikumsmottak som ikke er nevnt her vil også stenges.
 • Vi vil styrke kapasiteten på telefon og andre digitale kanaler, men vi håper alle forstår at skal vi hjelpe de som virkelig har behov for det må andre mindre viktige ting vente. 

 
Følgende skal avlyses eller stenges fra klokka 18.00, torsdag 12.mars: 

 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.
 • Treningssentre stenges.
 • Frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende stenges. 
 • Svømmehallene i Moss kommune stenges
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs avlyses. 
 • Konsekvenser for serveringssteder
 • Serveringssteder stenges - dette omfatter restauranter, barer, puber og andre utelivssteder. 
 • Unntakene gjelder serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. 
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 

Les mer om de nasjonale føringene på Helsedirektoratets nettsider: