Moss kommune

Tryggere å parkere og ferdes ved yndet turområde

Nå blir det tryggere å ferdes, mer trafikksikker parkering og enda mer grønt og frodig i Strandpromenaden på Framnes. Parkeringen er lagt om og området forskjønnes med flere blomster. 

- Fra Strandpromenaden er det tilgang til et yndet turområde på kyststien ved Framnes. Her ønsker vi nå å tilrettelegge for en mer trafikksikker parkering, og at vi rydder opp og forskjønner området etter kommunens arbeid med vann- og avløpsanlegg, sier Torunn Årset, direktør for teknisk, samferdsel, landbruk og miljø.

Hva gjøres og hvor kan jeg parkere?

Det er satt ut steiner langs veikanten for å organisere parkeringen på en trafikksikker måte. Dette hindrer at bilene blir stående parkert i svingen, og det blir mulig å parkere langsmed veien i Strandpromenaden i tråd med skilting. Ved å parkere langsmed, og ikke på tvers av kjøreretningen, unngår vi også trafikkfarlig rygging rett ut i kjørebanen. Det blir fortsatt god tilgang på parkeringsplasser i nærheten av turområdet. Se bilde og info under bildet. 

Skiltet man ser her forteller at det er forbudt å parkere frem til skiltet. Derav pilen ned. Etter skiltet er det lov å parkere langsmed veien,  i flere hundre meters lengde. Der hvor det er lov å parkere er steinene lagt litt lenger ut fra veien for å gi plass.  - Klikk for stort bildeSkiltet man ser her forteller at det er forbudt å parkere frem til skiltet. Derav pilen ned. Etter skiltet er det lov å parkere langsmed veien, i flere hundre meters lengde. Der hvor det er lov å parkere er steinene lagt litt lenger ut fra veien for å gi plass. Moss kommune   

Parkering og forskjønning 

Moss kommune ønsker at innbyggerne skal nå de flotte naturområdene vi har på en trygg måte. Vi har mottatt henvendelser om at parkeringen har opplevdes både kaotisk og utrygg, og har sett på andre løsninger for å gjøre det tryggere, og mer trafikksikkert å ferdes i området. Etter at kommunen har lånt arealene av Frelsesarmeen mens arbeidene med vann- og avløpsprosjektet pågikk, har vi ønsket å tilbakeføre og forskjønne område slik at det blir mer likt slik det en gang var. På sikt kan det også bli aktuelt å plassere ut parkbenker ved de flate partiene der det nå er sådd blomsterengfrø.

 

 

Bakgrunn - kort oppsummert
Moss kommune har i en periode lånt arealer langs Strandpromenaden av Frelsesarmeen. Arealet, som har blitt stadig større de siste årene, har vært benyttet som riggplass for vann- og avløpsanlegg, og i økende omfang blitt brukt til parkering. Nå som vann- og avløpsprosjektet er ferdig blir arealene bli tilbakeført slik det en gang var. Derfor er det nå det ryddet, det er fjernet litt masser , fylt på med jord og det er sådd blomsterengfrø. For å hindre kjøring ut i det tilsådde området er det satt ut naturstein, som vi forhåpentligvis kan fjerne når engen har grodd seg til langs veien.