Moss kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

  Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.