Moss kommune

Stup, bad og kos deg – men ikke fra taket på stupetårnet

Vi har i løpet av de siste sommerukene erfart at flere klatrer opp på taket på stupetårnet og badstuen på Fleischerbrygge. Anlegget er ikke beregnet for det, og kan medføre fare både for den som klatrer opp og andre som bruker anlegget. Derfor:

Bad, hopp, stup og kos dere – men ikke fra taket.

Skilting og midlertidige tiltak

For å minne alle besøkende og badende om riktig bruk, setter vi opp skilt og gjør midlertidige tiltak for å forsøke å forhindre hopping og stuping fra taket på anlegget. 

Ikke hopp og stup fra taket på stupetårnet og badstuen i Fleischerparken. Moss kommune